Artificial Intelligence komt ook in slimme software PUUR.

Artificial intelligence (AI) in de zorg

Ons ECD PUUR. is al slim, maar met Artificial intelligence (AI) kunnen we onze software nog slimmer maken. Deze technologie kan je zien als een extra digitale collega die jou als zorgprofessional relevante informatie geeft om je cliënten beter te ondersteunen. AI wordt ook gebruikt in PUUR. Hier lees je er meer over.

Artificial Intelligence

vraag 1


Hoe werkt AI?

Misschien denk je bij AI aan allemaal flitsende en bizarre toekomstbeelden, zoals in The Matrix. Maar hoe werkt Artificial Intelligence nou echt?

Dé bouwsteen van AI is: data, data, data! Algoritmes doorzoeken, analyseren en interpreteren deze data uit een of meerdere systemen aan de hand van zogenoemde modellen. De uitkomst is een aanbeveling voor een bepaalde situatie, een onderbouwing van een vermoeden of beslissing. Dat bespaart de mens die het gebruikt heel veel uitzoekwerk. Beetje vaag nog? We geven een voorbeeldje. 

Door bijvoorbeeld rapportages en medicijngebruik in PUUR. te analyseren kan AI herkennen of een cliënt een verhoogd risico loopt op een bepaalde aandoening. De technologie is zelflerend (dat noemen we machine learning), wat betekent dat deze zich automatisch en continu verbetert. Hoe meer data, des te sneller AI goede aanbevelingen geeft. Aan AI heb je dus niets als je weinig gegevens hebt.

Nu is je volgende vraag waarschijnlijk hoeveel gegevens je minimaal nodig hebt. Daarop kunnen we geen standaard antwoord geven, maar hoe complexer de vraag des te meer gegevens nodig zijn om tot een slim antwoord te komen. En de data in je systemen moeten natuurlijk wel relevant zijn. Gebeurt registratie nauwkeurig dan zijn de data relevant. Wil AI je echt ondersteunen, dan heeft de technologie training nodig. Dat is niet moeilijk. Je blijft doen wat je al doet en laat de technologie met je meekijken in het systeem. Daarnaast geef je feedback op de aanbevelingen die AI geeft. Zo leert AI er weer dingen bij om jou straks nog beter te helpen. Dit kan snel gaan als veel zorgorganisaties meedoen. Want hoe meer data, hoe beter de ondersteuning van AI.


vraag 2


Hoe zit het met AI in PUUR.? 

Ons uitgangspunt in PUUR. is dat je niet onnodig hoeft te registreren, maar dat je vastgelegde gegevens kunt hergebruiken. Daardoor kan alles wat je vastlegt van toegevoegde waarde zijn voor de zorg in de toekomst. Om de juiste dingen te doen, hebben we gekeken naar waar AI zorgprofessionals bij kan ondersteunen. Weer even een voorbeeldje:

Maar liefst 60% van de ouderen boven de 75 jaar voelt zich weleens eenzaam. Hier willen we iets mee; hoe kan je eenzaamheid terugdringen? Hoe herken je eenzaamheid? Hoe voorkom je eenzaamheid? Daar kan AI bij helpen door analyse van zorgplannen en -rapportages. Een ander gebied waar we AI voor willen inzetten is het terugdringen van onnodige ziekenhuisopnames. Onderzoek uit 2018 maakt duidelijk dat 300.000 ziekenhuisopnames voorkomen hadden kunnen worden. Dit kan door preventie en vroegdiagnostiek. Denk aan preventie van vallen, decubitus en ondervoeding. En bij vroegdiagnostiek kun je denken aan delier, urineweginfectie en medicatiebijwerkingen. Deze algoritmes ontwikkelen we met alle gegevens die jullie als gebruikers van PUUR. dagelijks vastleggen. De algoritmes kunnen dan vroegtijdig risico’s opsporen, misschien nog wel vóór dat jij ze ziet. Je hebt alle informatie voorhanden om met je vermoeden de juiste zorg in gang te zetten. 


vraag 3


Hoe veilig is AI? 

Alle data zijn geanonimiseerd, dus ze zijn niet te herleiden naar een persoon of een organisatie. Bij Ecare geven we meer om de mensen achter de data en gaan we dus uiterst zorgvuldig met gegevens om. Daarnaast realiseren we ons te allen tijde dat de zorg, en de ouderen- en gehandicaptenzorg al helemaal, een vak is waarbij persoonlijk contact en de kennis en kunde van een professional ontzettend belangrijk zijn. AI vervangt de mens dus nooit. Zie AI als je slimme digitale assistent, die met je meedenkt en veel uitzoekwerk van je overneemt. Jij neemt de beslissing en trekt de conclusie.


vraag 1

vraag 2

Hoe zit het met AI in PUUR.? 

Ons uitgangspunt in PUUR. is dat je niet onnodig hoeft te registreren, maar dat je vastgelegde gegevens kunt hergebruiken. Daardoor kan alles wat je vastlegt van toegevoegde waarde zijn voor de zorg in de toekomst. Om de juiste dingen te doen, hebben we gekeken naar waar AI zorgprofessionals bij kan ondersteunen. Weer even een voorbeeldje:

Maar liefst 60% van de ouderen boven de 75 jaar voelt zich weleens eenzaam. Hier willen we iets mee; hoe kan je eenzaamheid terugdringen? Hoe herken je eenzaamheid? Hoe voorkom je eenzaamheid? Daar kan AI bij helpen door analyse van zorgplannen en -rapportages. Een ander gebied waar we AI voor willen inzetten is het terugdringen van onnodige ziekenhuisopnames. Onderzoek uit 2018 maakt duidelijk dat 300.000 ziekenhuisopnames voorkomen hadden kunnen worden. Dit kan door preventie en vroegdiagnostiek. Denk aan preventie van vallen, decubitus en ondervoeding. En bij vroegdiagnostiek kun je denken aan delier, urineweginfectie en medicatiebijwerkingen. Deze algoritmes ontwikkelen we met alle gegevens die jullie als gebruikers van PUUR. dagelijks vastleggen. De algoritmes kunnen dan vroegtijdig risico’s opsporen, misschien nog wel vóór dat jij ze ziet. Je hebt alle informatie voorhanden om met je vermoeden de juiste zorg in gang te zetten. 

vraag 3

informatieveiligheid

Meer weten over AI in PUUR.?

Wil je meer weten over AI in PUUR.? Neem contact op met je adviseur of vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van