AI en PUUR.


AI en PUUR.

Artificial intelligence (AI) in de zorg

 

4 vragen en antwoorden over AI in de zorg

Artificial intelligence (AI) maakt software echt slim. Deze technologie kan je zien als digitale collega die je relevante informatie geeft om cliënten beter te ondersteunen. AI komt ook in PUUR. Hier lees je er meer over.

 

 

Hoe werkt AI?

Data vormen de bouwstenen van AI. Algoritmes doorzoeken, analyseren en interpreteren gegevens uit een of meerdere systemen aan de hand van modellen. De uitkomst is een aanbeveling voor een bepaalde situatie, een onderbouwing van een vermoeden of beslissing. Dat bespaart de mens heel veel uitzoekwerk. Bijvoorbeeld, door het analyseren van rapportages en medicijngebruik kan AI herkennen of een cliënt een verhoogd risico loopt op een bepaalde aandoening. De technologie is zelflerend (machine learning), wat betekent dat die zich automatisch en continu verbetert. Hoe meer data, des te sneller AI goede aanbevelingen geeft. Aan AI heb je dus niets als je weinig gegevens hebt. Nu is je volgende vraag waarschijnlijk hoeveel gegevens minimaal benodigd zijn. Daarop is geen standaard antwoord te geven, maar hoe complexer de vraag des te meer gegevens vereist zijn om tot een slim antwoord te komen. Misschien overbodig te vermelden maar data in je systemen moeten wel relevant zijn. Gebeurt registratie nauwkeurig dan zijn de data relevant. Wil AI je echt ondersteunen, dan heeft de technologie training nodig. Dat is niet moeilijk. Je blijft doen wat je al doet en laat de technologie met je meekijken in het systeem. Daarnaast geef je feedback op de aanbevelingen die AI geeft. Zo doet AI kennis op om jou straks automatisch te helpen. Dit kan snel gaan als veel zorgorganisaties meedoen. Want hoe meer data, hoe beter de ondersteuning van AI.

 

Hoe zit het met AI in PUUR.?

We zijn begonnen met AI in PUUR. Uitgangspunt is dat je niet onnodig hoeft te registreren, maar dat je vastgelegde gegevens kunt hergebruiken. Daardoor kan alles wat je vastlegt van toegevoegde waarde zijn voor de zorg in de toekomst. Om de juiste dingen te doen, hebben we gekeken naar waar AI zorgprofessionals bij kan ondersteunen. Maar liefst 60% van de ouderen boven de 75 jaar voelt zich weleens eenzaam. Hier willen we iets mee; hoe kan je eenzaamheid terugdringen? Hoe herken je eenzaamheid? Hoe voorkom je eenzaamheid? Daar kan AI bij helpen door analyse van zorgplannen en -rapportages. Een ander gebied waar we AI voor willen inzetten is het terugdringen van onnodige ziekenhuisopnames. Onderzoek uit 2018 maakt duidelijk dat 300.000 ziekenhuisopnames voorkomen hadden kunnen worden. Dit kan door preventie en vroegdiagnostiek. Denk aan preventie van vallen, decubitus en ondervoeding. En als het gaat om vroegdiagnostiek gaat het om aan delier, urineweginfectie en medicatiebijwerkingen. Deze algoritmes ontwikkelen we met alle gegevens die jullie als gebruikers van PUUR dagelijks vastleggen. De algoritmes kunnen dan vroegtijdig risico’s detecteren, misschien nog wel voor dat jij ze ziet. Je hebt alle informatie voorhanden om met je vermoeden de juiste zorg in gang te zetten. 

Hoe veilig is AI?

Alle data zijn geanonimiseerd, dus niet te herleiden naar een persoon of organisatie. Ecare geeft meer om de mensen achter de data en gaat dus uiterst zorgvuldig met gegevens om. Het is belangrijk om te realiseren dat de zorg en helemaal de ouderen- en gehandicaptenzorg een vak is waarbij persoonlijk contact en de kennis en kunde van een professional erg belangrijk is. AI vervangt de mens dus nooit. Zie AI als je slimme digitale assistent, die met je meedenkt en veel uitzoekwerk van je overneemt. Jij neemt de beslissing en trekt de conclusie.

Hoe kan ik aan de slag met AI?

Wil je hulp van AI, dan help je mee om AI te trainen. Dit doe je door toestemming te geven dat we je (geanonimiseerde) data uit PUUR. mogen gebruiken in de modellen.  Wil je meer weten over AI in PUUR. en meedoen met het trainen van deze nieuwe technologie? Stuur een mailtje naar Chantal Sopacua: chantal.sopacua@ecare.nl 

 


Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |          

PUUR. is één van de superslimme producten van