PUUR. Scan geeft een frisse blik op je zorg- en administratieve processen

PUUR. Scan

De kwaliteit van je zorgdossiers en administratie checken en verbeteren? Dat kan eenvoudig en snel met de PUUR. Scan. Je krijgt advies over waar je op moet letten met de opbouw van een goed zorgdossiers. Ook ontvang je tips voor een slimme administratieve verwerking van zorgdeclaraties. Kortom, helder inzicht in de kwaliteit van je zorgdossiers, administratie en advies voor verbetering.


Hoe werkt de PUUR. Scan?

Steekproefsgewijs toetsen wij de kwaliteit van een een aantal van jullie zorgdossiers. Dit doen we aan de hand van de volgende aandachtspunten:

Aandachtspunten woonzorg

 • Methodisch werken: we kijken of Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus correct wordt toegepast en waar verbeteringen zijn te behalen.
 • Rapportages: we controleren of er wordt gerapporteerd op uitzonderingen en geven advies over het vermijden van overbodige rapportages. We kijken of het Even denken lijstje, de persoonsgerichte zorg en de Melding en Verbeter Actie (MVA) correct worden toegepast.
 • Prestaties: via TeamInzicht kijken we naar de zorginhoudelijke prestaties van woonzorgteams en de cliëntpopulatie en op basis van die data stellen we verbetersuggesties voor.
 • Aansluiting van het dossier bij de cliëntenpopulatie: We kijken of cliënten de juiste indicatie hebben zodat je alle geleverde zorg ook krijgt betaald.Aandachtspunten wijkzorg

 • Methodisch werken: we checken het op het correct gebruik van: het Omaha System, verpleegkundig proces, de samenhang assessment en zorgafspraken, gebruik van instrumenten en voorbeeldzorgplannen. Je krijgt suggesties voor slimmer werken.
 • Rapportages: we controleren of rapportages correct gaan (rapporteren op uitzonderingen) en je krijgt advies over het vermijden van overbodige rapportages.
 • Prestaties: via TeamInzicht kijken we naar de zorginhoudelijke prestaties van wijkzorgteams en de cliëntpopulatie en op basis van die data stellen we verbetersuggesties voor.
 • Aansluiting van het dossier bij de cliëntenpopulatie: We kijken of cliënten de juiste indicatie hebben zodat je alle geleverde zorg ook krijgt betaald.Aandachtspunten declaratieverwerking

We nemen een steekproef van de uitval en controleren of:

 •  een toewijzing correct is vertaald naar een arrangement;
 • er is gedeclareerd volgens de correcte wet- en regelgeving;
 • de software correct wordt toegepast.

Je krijgt tips om de software voor je te laten werken zodat geen handmatig en foutgevoelig werk meer hoeft te doen.Overzichtelijk rapport

Onze bevindingen noteren we een overzichtelijk rapport dat we persoonlijk met je doornemen. Het rapport bevat ook concrete stappen om verbeteringen door te voeren. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn die jullie vrij eenvoudig zelf kunnen doen. Maar de verbetersuggesties kunnen ook tot procesaanpassingen leiden.

 

Eén week na de PUUR. Scan hebben we het advies voor je klaar.


Aandachtspunten wijkzorg

 • Methodisch werken: we checken het op het correct gebruik van: het Omaha System, verpleegkundig proces, de samenhang assessment en zorgafspraken, gebruik van instrumenten en voorbeeldzorgplannen. Je krijgt suggesties voor slimmer werken.
 • Rapportages: we controleren of rapportages correct gaan (rapporteren op uitzonderingen) en je krijgt advies over het vermijden van overbodige rapportages.
 • Prestaties: via TeamInzicht kijken we naar de zorginhoudelijke prestaties van wijkzorgteams en de cliëntpopulatie en op basis van die data stellen we verbetersuggesties voor.
 • Aansluiting van het dossier bij de cliëntenpopulatie: We kijken of cliënten de juiste indicatie hebben zodat je alle geleverde zorg ook krijgt betaald.

PUUR. administratie

Overzichtelijk rapport

Onze bevindingen noteren we een overzichtelijk rapport dat we persoonlijk met je doornemen. Het rapport bevat ook concrete stappen om verbeteringen door te voeren. Dit kunnen kleine aanpassingen zijn die jullie vrij eenvoudig zelf kunnen doen. Maar de verbetersuggesties kunnen ook tot procesaanpassingen leiden.

 

Eén week na de PUUR. Scan hebben we het advies voor je klaar.

Meer weten?

Heb je interesse in een PUUR. Scan voor jouw zorgorganisatie? Vul het formulier in en onze adviseurs nemen contact met je op.
Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van