Verlof en plus-min-uren nu in Team Inzicht van PUUR. voor de woonzorg - PUUR.

Verlof en plus-min-uren nu in Team Inzicht van PUUR. voor de woonzorg

Deel dit bericht:
     

Team Inzicht, de rapportagefunctie in PUUR. voor de woonzorg, is uitgebreid met een verlofdashboard. Daarop zie je de verlofuren die teamleden hebben opgenomen maar ook de min- en plusuren. Dit is een veelgevraagde functie door zorgorganisaties.

In de CAO voor de VVT-sector zijn afspraken gemaakt over de verrekening van plus- en min-uren. Als je twaalf maanden aaneengesloten structureel meer uren hebt gedraaid, dan heb je recht op een groter contract. Wil je dit niet, dan krijg je de overuren uitbetaald.

Min-uren

Zijn er min-uren ontstaan omdat je geen uren kreeg toegewezen terwijl je wel beschikbaar was? Dan worden de min-uren kwijtgescholden. Maar heb je min-uren opgebouwd doordat je onvoldoende beschikbaar was, dan vindt er geen kwijtschelding plaats. Min-uren worden niet automatisch op nul gezet als het jaar om is.

Als zorgteam wil je voorkomen dat je voor onaangename verrassingen komt te staan wat betreft plus- en min-uren. Het nieuwe verlofdashboard ondersteunt hierin. Je ziet nu in een oogopslag de status van de gewerkte uren per teamlid en kunt zo tijdig met het team afspraken maken.

“Het verlofdashboard ondersteunt ook in verlaging van de kans op een burn-out”, zegt productspecialist Martijn Tibbe. “Als je ziet dat collega Anne behoorlijk veel plus-uren heeft en nooit vakantie opneemt, dan kan je hierover als team met haar in gesprek gaan. Zo kan je de achterliggende reden naar boven halen en samen nadenken over de beste oplossing.”

7 kpi’s

Behalve inzicht in verlof en plus-min-uren geeft ‘Team Inzicht’ in PUUR. voor de woonzorg informatie over onderstaande kpi’s.

  • Bewonerstevredenheid: per team en afgezet tegenover de rest van de organisatie. Ook zie je hoeveel vragenlijsten er zijn ingevuld.
  • Melding Verbeter Actie (MVA) toont de ontwikkeling van de gemaakte verbeteracties en type incidenten van de afgelopen twaalf maanden. 
  • Zorginhoudelijk biedt inzage in zorginhoudelijke details per team. Denk aan het aantal bewoners en de meest voorkomende steungebieden. Daarnaast geeft dit dashboard informatie over de symptomen gerelateerd aan het geselecteerde kenmerk, gebied of aandoening en risico-analyses. De gegevens komen uit de zorgdossiers van cliënten die aan het betreffende team zijn gekoppeld. Ze zijn zichtbaar als de cliënt de status ‘InZorg” heeft.
  • PUUR. van jou: geeft duidelijkheid over het aantal gebruikers en wie ze zijn. Daarnaast is duidelijk of een cliënt zelf actief meedoet in zijn of haar dossier en je ziet de toename van het gebruik van PUUR. van jou in de afgelopen twaalf maanden.
  • Teamfunctioneren geeft inzicht in hoe het team functioneert aan de hand van door teamleden ingevulde vragenlijsten. Er is inzicht in de score per vraag per team, de teamprestaties afgezet tegen het gemiddelde van de organisatie en op hoeveel vragenlijsten de score is gebaseerd.
  • Productiviteit: Registreren collega’s hun uren via PUUR., dan zie je de productiviteit tot twaalf maanden terug; per team en de gehele organisatie. Ook is duidelijk hoe teamleden hun uren hebben verdeeld.

Verlofdashboard activeren

Je bepaalt zelf welke kpi’s je wilt zien in Team Inzicht  in PUUR. voor de woonzorg. Wil je het verlofdashboard toevoegen aan Team Inzicht? Vraag je Ecare adviseur om het te activeren of vul onderstaand formulier in.
Verlof en plus-min-uren

Lees nog even verderDe zorgprofessionals van D&R Care op Curaçao kiezen voor het ECD PUUR.

3 augustus 2023

Zonnig nieuws in deze druilerige dagen! De zorgprofessionals van D&R Care op Curaçao gaan per 1 september werken met ons…

bekijken

Hoe hadden datalekken in de zorg voorkomen kunnen worden?

8 juni 2023

Datalekken vormen een groot probleem in de zorgsector. In 2022 waren maar liefst 41 procent van alle datalekken afkomstig uit…

bekijken

Het Zorgmakelaarskantoor & Zorgboerderij Beumershoek kiezen voor PUUR.

3 april 2023

Heugelijk nieuws! Opnieuw kiezen zorgprofessionals om te gaan werken met ons slimme digitale dossier PUUR.   Vereenvoudiging van de werkprocessen…

bekijken

Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van