Ketencommunicatie in de zorg met PUUR. voor de zorg


Ketencommunicatie in de zorg

Voor het verlenen van goede zorg is het belangrijk dat iedereen in het netwerk beschikt over actuele relevante gegevens. Dat kan als elektronische gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen mogelijk is. Ketencommunicatie of te wel digitaal samenwerken in de zorg beoogt dit. Op deze pagina lees je hoe ketencommunicatie is geregeld in PUUR. en in activiteiten van Ecare rondom ketenzorg.

PUUR. verbindt

vraag 1


Wat is ketencommunicatie?

Met ketencommunicatie zijn systemen van diverse specialisten rondom de zorg van een cliënt verbonden. Het is belangrijk dat systemen van alle betrokkenen zoals ziekenhuis, huisarts, zorginstelling, apotheek en fysiotherapeut gegevens van cliënten kunnen uitwisselen die nodig zijn voor de juiste behandeling. Gegevens die de specialist toevoegt, zijn ook beschikbaar voor andere specialisten in het netwerk van de cliënt. Het gaat dan om uitwisseling van zowel zorginhoudelijke als administratieve gegevens.


vraag 2


Hoe is ketencommunicatie geregeld? 

Organisatieoverstijgende ketenzorg staat in de kinderschoenen. eOverdracht kan hier verandering in brengen. Deze informatiestandaard is opgesteld door Nictiz, de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. De informatiestandaard bestaat uit Zorginformatiebouwstenen, afgekort de zibs. Deze zibs zijn verpakt in de structuur- en communicatiestandaard HL7 Fhir. Volg je het nog?

Je kunt het ook zo zien; de zogenoemde zibs bevatten de gegevens die je wilt uitwisselen en de HL7 Fhir kun je zien als de transportdoos waarin dezw zibs zitten. Die doos met gegevens wordt veilig verstuurd tussen de verschillende betrokkenen.

Deze manier van gegevensuitwisseling werkt goed en veilig, maar is nog niet veel in gebruik. Maar dat lijkt te veranderen door het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling. Hierin staat dat leveranciers hun zorgsystemen gereed moeten maken voor elektronische gegevensuitwisseling. Ook komen er mogelijk eisen aan de taal en techniek. De Tweede Kamer heeft de minister van Medische Zaken onlangs gevraagd om de regie te nemen over elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Dat zijn allemaal goede voortekenen dat ketencommunicatie in de zorg in een hoge versnelling komt.


vraag 3


Wat doet Ecare aan ketenzorg? 

We hebben als doel om het werk van zorgprofessionals makkelijker en leuker maken. Dan is het belangrijk dat actuele gegevens over de cliënt altijd binnen handbereik zijn. Daarom zetten we actief in op ketencommunicatie en werken we samen met diverse leveranciers om ketencommunicatie te realiseren. We participeren in verschillende initiatieven die ketenzorg stimuleren. Een voorbeeldje:

Proeftuin eOverdracht in de Achterhoek

De proeftuin eOverdracht in de Achterhoek heeft als doel om verpleegkundige gegevens uit te wisselen tussen elektronische cliënten dossiers (ECD) van deelnemende zorginstellingen en het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) via de informatiestandaard eOverdracht. Deelnemende partijen zijn: Buurtzorg, Sensire, Azora en Santiz, die allemaal een ander ECD gebruiken. De proeftuin is leerzaam, zegt Dennis Snippert, product owner Ketencommunicatie bij Ecare. “Als het commerciële element er tussenuit gaat, dan is gegevensuitwisseling tussen systemen  zó gerealiseerd.”Nog een voorbeeldje:

Gegevensuitwisseling medicatieveiligheid

Met samenwerkingsverband SIGRA in regio Amsterdam werkt Ecare samen aan gegevensuitwisseling tussen het elektronisch cliënten dossier PUUR. en medicatietoedieningssoftware Carexs. SIGRA stimuleert met het programma ICT, innovatie en eHealth via ketenregie en standaardisatie de samenwerking tussen de 120 leden. Daar werken in totaal 130.000 professionals bij diverse zorgaanbieders, zoals huisartsen, zorgorganisaties, fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Door koppeling van Carexs aan PUUR. (via eOverdracht) is het mogelijk om vanuit het zorgdossier de medicatietoedieningssoftware te benaderen, zonder apart te hoeven in te loggen. Carexs maakt gebruik van de gegevens uit het ECD. Zo is de kans op fouten door handmatige gegevensinvoer uitgesloten.

Eerder realiseerden we ook al gegevensuitwisseling via zibs met de medicatietoedieningssoftware Medimo en Boomerweb. Via PUUR. kun je gemakkelijk en veilig medicatie aftekenen zonder daarvoor apart bij Medimo of Boomerweb te moeten inloggen.


vraag 1

elektronisch patienten dossier software woonzorg

vraag 2

Hoe is ketencommunicatie geregeld? 

Organisatieoverstijgende ketenzorg staat in de kinderschoenen. eOverdracht kan hier verandering in brengen. Deze informatiestandaard is opgesteld door Nictiz, de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. De informatiestandaard bestaat uit Zorginformatiebouwstenen, afgekort de zibs. Deze zibs zijn verpakt in de structuur- en communicatiestandaard HL7 Fhir. Volg je het nog?

Je kunt het ook zo zien; de zogenoemde zibs bevatten de gegevens die je wilt uitwisselen en de HL7 Fhir kun je zien als de transportdoos waarin dezw zibs zitten. Die doos met gegevens wordt veilig verstuurd tussen de verschillende betrokkenen.

Deze manier van gegevensuitwisseling werkt goed en veilig, maar is nog niet veel in gebruik. Maar dat lijkt te veranderen door het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling. Hierin staat dat leveranciers hun zorgsystemen gereed moeten maken voor elektronische gegevensuitwisseling. Ook komen er mogelijk eisen aan de taal en techniek. De Tweede Kamer heeft de minister van Medische Zaken onlangs gevraagd om de regie te nemen over elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Dat zijn allemaal goede voortekenen dat ketencommunicatie in de zorg in een hoge versnelling komt.

vraag 3

proeftuinen eOverdracht

Nog een voorbeeldje:

Gegevensuitwisseling medicatieveiligheid

Met samenwerkingsverband SIGRA in regio Amsterdam werkt Ecare samen aan gegevensuitwisseling tussen het elektronisch cliënten dossier PUUR. en medicatietoedieningssoftware Carexs. SIGRA stimuleert met het programma ICT, innovatie en eHealth via ketenregie en standaardisatie de samenwerking tussen de 120 leden. Daar werken in totaal 130.000 professionals bij diverse zorgaanbieders, zoals huisartsen, zorgorganisaties, fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Door koppeling van Carexs aan PUUR. (via eOverdracht) is het mogelijk om vanuit het zorgdossier de medicatietoedieningssoftware te benaderen, zonder apart te hoeven in te loggen. Carexs maakt gebruik van de gegevens uit het ECD. Zo is de kans op fouten door handmatige gegevensinvoer uitgesloten.

Eerder realiseerden we ook al gegevensuitwisseling via zibs met de medicatietoedieningssoftware Medimo en Boomerweb. Via PUUR. kun je gemakkelijk en veilig medicatie aftekenen zonder daarvoor apart bij Medimo of Boomerweb te moeten inloggen.

Meer weten over ketencommunicatie en PUUR.?

Mail onze ketencommunicatie expert Dennis Snippert voor een vrijblijvend gesprek hierover.


Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |          

PUUR. is één van de superslimme producten van