Netwerkzorg realiseren? PUUR. voor de zorg is er klaar voor

Zorg en welzijn verbeteren met netwerkzorg

Voor het verlenen van goede zorg is het belangrijk dat iedereen in het netwerk beschikt over actuele relevante gegevens. Dat kan als elektronische gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen mogelijk is. Netwerkzorg (ook wel ketenzorg en ketencommunicatie genoemd) of te wel digitaal samenwerken in de zorg, beoogt dit. Op deze pagina lees je hoe netwerkzorg is geregeld in PUUR. en in activiteiten van Ecare rondom netwerkzorg.

PUUR. verbindt

vraag 1


Wat is netwerkzorg?

Met netwerkzorg werken zorgverleners rondom de cliënt met elkaar samen. Huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en anderen spannen zich samen in om de gezondheid en het welzijn van de cliënt te verbeteren. Dat gaat verder dan samenwerking binnen de eigen organisatie. Verzekeraars geven vergoedingen voor ketenzorg rond chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, astma, hart- en vaatziektes. Dat is een signaal dat ketenzorg verder gemeengoed wordt. Een ander signaal dat netwerkzorg van de grond komt is het toenemend aantal regionale samenwerkingen in de zorg, onder meer om Covid-19 te bestrijden.


vraag 2


Hoe zit het met netwerkzorg en ict?

In de ideale situatie zijn ict-systemen van alle betrokkenen rondom de zorg van de cliënt met elkaar verbonden zodat gegevensuitwisseling mogelijk is. Ict-systemen moeten dus interoperabel zijn. Gegevens die de specialist toevoegt, zijn ook beschikbaar voor andere specialisten in het netwerk van de cliënt. Het gaat dan om uitwisseling van zowel zorginhoudelijke als administratieve gegevens.


vraag 3


Hoe is netwerkzorg geregeld?

Organisatieoverstijgende netwerkzorg staat in de kinderschoenen. Al brengt eOverdracht hier al verandering in. Deze informatiestandaard is opgesteld door Nictiz, de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg. De informatiestandaard bestaat uit Zorginformatiebouwstenen, afgekort Zibs. Deze Zibs zijn verpakt in de structuur- en communicatiestandaard HL7 Fhir. 

 

Ok, nu minder technisch. Je kunt het ook zo zien; de zogenoemde Zibs bevatten de gegevens die je wilt uitwisselen en de HL7 Fhir is de transportdoos waarin deze zibs zitten. Die doos met gegevens wordt veilig verstuurd tussen de verschillende betrokkenen.

Deze manier van gegevensuitwisseling werkt goed en veilig, maar is nog niet veel in gebruik. Dit  lijkt te veranderen door het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling. Hierin staat dat leveranciers hun zorgsystemen gereed moeten maken voor elektronische gegevensuitwisseling. Ook komen er mogelijk eisen aan de taal en techniek. Het wetsvoorstel ligt ter beoordeling bij de Raad van Staten. De Tweede Kamer heeft de minister van Medische Zorg gevraagd om de regie te nemen over elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Dat zijn allemaal goede voortekenen dat ketencommunicatie in de zorg in een hoge versnelling komt.


Vraag 4


Wat doet Ecare aan netwerkzorg?

We hebben als doel om het werk van zorgprofessionals makkelijker en leuker te maken. Dan is het belangrijk dat actuele gegevens over de cliënt altijd binnen handbereik zijn. Daarom zetten we actief in op ketencommunicatie en werken we samen met diverse leveranciers om netwerkzorg te realiseren. Zo hebben we ons ecd PUUR. geschikt gemaakt voor gegevensuitwisseling met:

Communicatie onderdeel van zorgdossier

Wil netwerkzorg van de grond komen, dan is het belangrijk dat alle deelnemers in de keten enthousiast zijn er de waarde van inzien. Dat betekent continu afstemmen. Bij diverse klanten draaien we pilots en de eerste resultaten zijn goed. We vinden het belangrijk dat de communicatie over een cliënt zo dicht mogelijk bij het zorgdossier plaatsvindt. Daarvoor hebben we iets slims ontwikkeld; PUUR. zorgmessenger. Vanuit PUUR. stuur je berichten over een cliënt naar externe zorgverleners. De technologie regelt dat de boodschap veilig terechtkomt in het systeem van de geadresseerde, zoals een huisarts, apotheek, behandelaar. Zo deel je informatie vanuit het primaire proces en is cliëntcommunicatie onderdeel van het zorgdossier.


Participatie in initiatieven


Proeftuin eOverdracht in de Achterhoek

We participeren in verschillende initiatieven die netwerkzorg stimuleren. Een voorbeeld:

De proeftuin eOverdracht in de Achterhoek heeft als doel om verpleegkundige gegevens uit te wisselen tussen elektronische cliënten dossiers (ECD) van deelnemende zorginstellingen en het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) via de informatiestandaard eOverdracht. Deelnemende partijen zijn: Buurtzorg, Sensire, Azora en Santiz, die allemaal een ander ECD gebruiken. De proeftuin is leerzaam, zegt Dennis Snippert, product owner Ketencommunicatie bij Ecare. “Als het commerciële element er tussenuit gaat, dan is gegevensuitwisseling tussen systemen zó gerealiseerd.”Strategie netwerkzorg in lijn met professionele omgeving Actiz

De strategie van PUUR. voor netwerkzorg sluit aan op de professionele omgeving die Actiz heeft gedefinieerd. Daarin staat dat netwerkzorg mogelijk is door een veelvoud aan uitwisselingsmogelijkheden, variërend van ongestructureerd berichtenverkeer tot gestructureerde en gestandaardiseerde overdrachtsberichten via eenduidige technische standaarden. Dat leidt tot eenduidige communicatie tussen zorgprofessionals en met de patiënt binnen het netwerk. Systemen van zorgprofessionals moeten zich richten op communicatie en samenwerking en zich niet meer beperken tot de eigen organisatie. PUUR. is daar klaar voor. Bekijk ook het videocollege over de professionele omgeving.


vraag 1

elektronisch patienten dossier software woonzorg

vraag 2

Hoe zit het met netwerkzorg en ict?

In de ideale situatie zijn ict-systemen van alle betrokkenen rondom de zorg van de cliënt met elkaar verbonden zodat gegevensuitwisseling mogelijk is. Ict-systemen moeten dus interoperabel zijn. Gegevens die de specialist toevoegt, zijn ook beschikbaar voor andere specialisten in het netwerk van de cliënt. Het gaat dan om uitwisseling van zowel zorginhoudelijke als administratieve gegevens.

vraag 3

proeftuinen eOverdracht

Vraag 4

Wat doet Ecare aan netwerkzorg?

We hebben als doel om het werk van zorgprofessionals makkelijker en leuker te maken. Dan is het belangrijk dat actuele gegevens over de cliënt altijd binnen handbereik zijn. Daarom zetten we actief in op ketencommunicatie en werken we samen met diverse leveranciers om netwerkzorg te realiseren. Zo hebben we ons ecd PUUR. geschikt gemaakt voor gegevensuitwisseling met:

Communicatie onderdeel van zorgdossier

Wil netwerkzorg van de grond komen, dan is het belangrijk dat alle deelnemers in de keten enthousiast zijn er de waarde van inzien. Dat betekent continu afstemmen. Bij diverse klanten draaien we pilots en de eerste resultaten zijn goed. We vinden het belangrijk dat de communicatie over een cliënt zo dicht mogelijk bij het zorgdossier plaatsvindt. Daarvoor hebben we iets slims ontwikkeld; PUUR. zorgmessenger. Vanuit PUUR. stuur je berichten over een cliënt naar externe zorgverleners. De technologie regelt dat de boodschap veilig terechtkomt in het systeem van de geadresseerde, zoals een huisarts, apotheek, behandelaar. Zo deel je informatie vanuit het primaire proces en is cliëntcommunicatie onderdeel van het zorgdossier.

Participatie in initiatieven

Strategie netwerkzorg in lijn met professionele omgeving Actiz

De strategie van PUUR. voor netwerkzorg sluit aan op de professionele omgeving die Actiz heeft gedefinieerd. Daarin staat dat netwerkzorg mogelijk is door een veelvoud aan uitwisselingsmogelijkheden, variërend van ongestructureerd berichtenverkeer tot gestructureerde en gestandaardiseerde overdrachtsberichten via eenduidige technische standaarden. Dat leidt tot eenduidige communicatie tussen zorgprofessionals en met de patiënt binnen het netwerk. Systemen van zorgprofessionals moeten zich richten op communicatie en samenwerking en zich niet meer beperken tot de eigen organisatie. PUUR. is daar klaar voor. Bekijk ook het videocollege over de professionele omgeving.

Meer weten over netwerkzorg?

Wil je meer weten over netwerkzorg of deelnemen aan een pilot door bijvoorbeeld meetinstrumenten of toedieningsregistratiesysteem verbinden met PUUR.? Neem contact op met je adviseur of vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op voor een vrijblijvend adviesgesprek.Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van