Zorgorganisatie ZuidZorg werkt met ECD PUUR. - Zorg Software

ZuidZorg

Het verandertraject van ZuidZorg

ZuidZorg heeft een herpositionering van de wijkzorg doorlopen, waarin zij haar behoeften en wensen in licht van de toekomst van de wijkverpleging heeft aangescherpt. Het keuzeproces voor een nieuw ECD-platform was daar onderdeel van. We zijn heel trots dat ZuidZorg gekozen heeft voor de software van Ecare, PUUR.

Wij spraken Anouk & Mariëlle uit het nieuw opgerichte wijkserviceteam dat de wijkteams gaat ondersteunen. Zij vertellen over hun ervaringen.

Waarom moest het roer om?

“We waren binnen ZuidZorg al een tijdje bezig met het verandertraject Wijkzorg 2020”, vertelt Anouk. “ZuidZorg heeft besloten om zich te specialiseren op complexe wijkzorg. We hebben in het verleden al vaker veranderingen gehad, maar voor het eerst is dit ook echt vanuit de wijkteams gekomen. Met een groep van wijkverpleegkundigen hebben we de visie op wijkzorg uitgewerkt. Centraal hierin staat het realiseren van duurzame oplossingen met en voor cliënten onder meer door het bevoegd, bekwaam en deskundig werken. Daarmee bedoelen we het verpleegkundig proces, klinisch redeneren en goede, op OmahaSystem gebaseerde, zorgplannen. Vervolgens hebben deze wijkverpleegkundigen aangegeven wat nodig is om de zorgvisie waar te kunnen maken: kiezen voor een ICT-systeem én een manier van organiseren die de wijkzorg maximaal ondersteunt. Dit proces is heel bepalend geweest voor welke keuzes er uiteindelijk gemaakt zijn, zowel in het visietraject als ook voor de keuze in het ECD.”

Waarom hebben jullie uiteindelijk voor PUUR. van Ecare gekozen?

“Met een kanteling van gedachten zijn we ook naar de verschillende systemen gaan kijken”, zegt Mariëlle. “Welk systeem past bij de richting die we op willen. En aan de hand daarvan is de keuze gemaakt. De keuze voor het systeem is gebaseerd op wat nou echt belangrijk is en wat we echt nodig hebben.”

“Precies”, vult Anouk aan. “Voorheen hadden we één ECD voor al onze bedrijfsonderdelen, dus ook voor de huishoudelijke zorg, voor thuiscoaching, etc. Iedereen werkte in hetzelfde systeem. Helemaal niet handig, want we hadden allemaal andere verwachtingen en wensen. Nu hebben we bewust gekozen voor alleen het stukje wijkzorg.”

“We hebben tijdens het project alle systemen met elkaar vergeleken en gekeken naar welk systeem ons vak ook echt ondersteunt”, zegt Mariëlle. “De wijkteams waren bij de selectie van een nieuw ECD in ‘the lead’. Daarbij viel de eenvoud van PUUR. op, terwijl het tegelijkertijd ook ondersteunend is in het verpleegkundig proces. Wat ikzelf bijvoorbeeld heel prettig vind is dat als je de scores vastlegt in PUUR., je ook meteen informatie kunt nalezen over de scores, die achter de ‘i’tjes verstopt zit. Hartstikke handig!”
" Kijk vooral ook naar: wat hebben de mensen in de zorguitvoering nodig om het verpleegkundig proces goed te kunnen uitvoeren? Ik denk dat dit de basis moet zijn van elk systeem. "

Hoe hielp Ecare het roer om te gooien?

“Toen we nog helemaal aan het begin van het project stonden, raadde Ecare ons aan bij andere organisaties een kijkje in de keuken te nemen, voordat er een keuze gemaakt zou worden. We zijn toen op verschillende locaties gaan kijken. We zijn bij Patyna in Sneek geweest, waar ze al met PUUR. werkten en we hebben een dag bij Amstelring meegekeken. Uiteraard hebben we niet alleen naar PUUR. gekeken maar ook naar andere ECD’s. We wilden verschillende systemen zien in de praktijk om van daaruit een keuze te maken. We hadden van de leveranciers al veel gehoord over de verschillende ECD’s maar wij wilden juist van mensen uit de praktijk horen hoe het is om ermee te werken.”

“Uiteindelijk hebben we besloten om een pilot te starten met PUUR. In totaal zijn 7 teams, verdeeld over 2 locaties begonnen met PUUR. We hebben op 4 verschillende momenten geëvalueerd om te bekijken of het onze medewerkers ook echt helpt. En daarin hebben we ook wel een hele verschuiving in de trend gezien.”

“Uit de eerste meting kwam nog naar voren dat medewerkers wilden vertrekken door alle veranderingen die binnen Zuidzorg plaatsvonden. Ze waren helemaal niet zo gecharmeerd van “alweer” een verandering. Maar uit de laatste meting kwam juist naar voren dat ze hartstikke blij waren met PUUR. en de nieuwe manier van ondersteuning met een wijkserviceteam. We zagen een heel duidelijke verschuiving, waar het gebruiksgemak of de vriendelijkheid van de software ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld. De medewerkers gaven aan dat het heel fijn is om met PUUR. werken.”

“Ook de veranderingen die dat binnen de organisatie opriep werden positief beoordeeld. Ze vonden het fijn om vaste gezichten te hebben vanuit het wijkserviceteam, en om één aanspreekpunt te hebben voor alle vragen. Voorheen moesten ze van afdeling naar afdeling, nu kunnen ze met alles bij ons terecht en vinden dat heel prettig.”


elektronisch clienten dossier software
digitaal patienten dossier woonzorg

Wat is het grote voordeel van PUUR.?

Mariëlle hoeft er niet lang over na te denken. “De eenvoud van het systeem. Het systeem doet suggesties vanuit het verpleegkundig proces. Zorgprofessionals worden daarin ondersteund door het systeem om steeds betere zorg te geven. Het is allemaal wat vriendelijker en inzichtelijker.”

Wat zijn nu de volgende stappen?

“De kogel is door de kerk! De pilot met 7 teams was zo succesvol en de reacties unaniem enthousiast, waardoor we besloten hebben om PUUR. te gaan gebruiken voor de complete wijkzorg. En dat betekent dat de komende maanden alle teams overgaan naar PUUR. en wij als wijkserviceteam ook alle teams gaan ondersteunen”, vertelt Mariëlle.

“Ja, we hebben wel een ambitieuze planning, haha. Dat gaan we wel in fases doen, allemaal tegelijk kan niet. We starten met een training “professioneel leiderschap”, waarin ook een stukje Omaha zit en ontwikkeling op verpleegkundig vlak. Daarna maken we met het wijkteam een plan: wat hebben jullie als team nodig om je te ontwikkelen? Dat volgen we natuurlijk op en dan starten we met de trainingen van PUUR. zelf. Ook het stuk ‘PUUR. van Jou’; een website waarmee de cliënt zelf kan meekijken en kan meedoen in het zorgdossier nemen we mee. Daarna komt ook het stukje ‘rooster’ van PUUR. nog. Dus op meerdere fronten komen er nog ontwikkelingen aan. Er is nog heel veel te doen!”


Hoe zijn de reacties die jullie krijgen?

“Die zijn heel erg positief en enthousiast! Dat was in het begin nog wel anders. Ik denk dat ze het meeste hebben moeten wennen aan het feit dat het systeem is zoals het is. Ons vorige systeem was ‘maakbaar’, daarin konden we aangeven wat we wilden en niet wilden. Als genoeg mensen dat ook vonden dan werd het ook voor ons aangepast. Dat is heel mooi, maar daar konden wij niet zo goed mee uit de voeten. PUUR. ziet eruit zoals het eruit ziet. “Ja, maar wij willen dat knopje zo en zo”….dat gaat dus niet meer. Het is zoals het is en met goede reden. Dat was voor veel mensen wel even wennen.”

“Dat was wel een kleine hobbel op de weg”, zegt Mariëlle. “Maar toen ze dat snapten en accepteerden, is het heel goed ontvangen. Ook de goede trainingen vooraf worden door de pilotteams erg gewaardeerd. In het verleden zijn we minder goed getraind in de omgang met het ECD. Het feit dat dat nu wel gebeurt, daar horen we ook positieve geluiden over terug.”

“Uiteindelijk zijn de teams aan de slag gegaan met PUUR. en hebben moeten ervaren hoe het is om het papieren dossier los te laten. We hebben hier jarenlang een papieren map bij de cliënt thuis gehad en nu zijn we met een tablet op pad. Dat is voor de zorgverleners en ook de cliënten wel even wennen. Je hebt mensen die meteen met de tablet overweg kunnen, en je hebt mensen die digitaal iets minder onderlegd zijn. Dus voor de een heeft dat wat meer energie gekost als voor de ander, maar als we het ze nu vragen, willen ze geen van allen meer terug.”


voordelen elektronisch cliënten dossier
elektronisch patienten dossier software woonzorg

Wat zou jullie advies zijn aan organisaties die ook op zoek gaan naar een nieuw ECD?

Anouk hoeft er niet lang over na te denken. “Neem een kijkje in de keuken bij anderen. Ga kijken hoe het in de praktijk werkt bij een organisatie, laat je meenemen in de wijk door bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, zodat je het ook echt in de praktijk ziet en niet alleen maar hoort hoe het werkt van iemand die achter een bureau of op kantoor zit. Denk na over hoe je je ondersteunende diensten in wilt richten en waar je de focus wilt leggen in de organisatie. Waar willen we als organisatie naartoe, en wat hebben we daarvoor nodig?”

“Wij hebben er als organisatie voor gekozen om de professionele verantwoordelijkheid weer terug te leggen in de wijkteams, te kiezen voor zelforganisatie en daarmee de ondersteunende diensten anders in te richten.”

“Helemaal mee eens”, zegt Mariëlle. “En kijk vooral ook naar, wat hebben de mensen in de zorguitvoering nodig hebben om het verpleegkundig proces goed te kunnen uitvoeren. Ik denk dat dit de basis moet zijn van elk systeem.”


Wil je PUUR. zelf ervaren? Vraag een demo aan!

Vul onderstaand formulier in, dan nemen wij spoedig contact met u opLees meer verhalen van onze klantenMijzo

Mijzo is een zorgorganisatie in het werkgebied tussen de vier grote steden Tilburg, Breda, Gorinchem en Den Bosch. De organisatie…

bekijken

Humanitas Deventer

“Het ECD fungeert als lifeline om ook op afstand dichtbij te kunnen zijn”   Deze woorden komen van Gea Sijpkes, bestuurder bij…

bekijken

Elver

PUUR. helpt ons weer naar de essentie van ons werk Voor ons begon het toen we van gehandicaptenzorgorganisatie Elver een…

bekijken

Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van