Business intelligence in PUUR. slimme software voor de zorg van Ecare.

Business Intelligence in PUUR.

Goede zorg verlenen doe je onder andere op basis van de juiste informatie. Business Intelligence (BI) kan je hierbij ondersteunen. Hier lees je meer over het onderwerp en hoe BI is geregeld in PUUR.

Business Intelligence

vraag 1


Wat is BI voor zorgorganisaties?

Als zorgorganisatie beschik je over veel gegevens. Gestructureerde data, zoals leeftijden en meetgegevens die zijn vastgelegd in het ecd. Maar ook ongestructureerde informatie, zoals aantekeningen van artsen en rapportages van verpleegkundigen en verwanten. Verzamel en combineer je ze, dan ontstaan inzichten die je kunt gebruiken voor een (betere) behandeling en meer persoonlijke zorg. Met Business intelligence maken we begrijpelijke informatie van al deze data. Deze informatie is op een laagdrempelige wijze toegankelijk in PUUR. 

Met Business intelligence brengen we ook kwaliteitsgegevens, medewerkers- en cliënttevredenheid, productiviteit en ziekteverzuim in kaart. We merken dat zorgprofessionals die de ruimte krijgen om regie te voeren over hun werkzaamheden, veel waarde hechten aan de inzichten die BI hen verschaft. BI verschaft je namelijk de informatie om het juiste te doen. Ook krijg je inzicht in je teamprestaties en die van anderen.


vraag 2


Hoe is BI in PUUR. geregeld? 

Alle registraties in PUUR. rondom zorg en aanverwante processen worden verwerkt met Business intelligence. Met BI gebaseerd op Qlik zorg je voor:

Inzicht

Via dashboards ontstaat inzicht in kwaliteitsgegevens, financiële gegevens, medewerkertevredenheid, cliënttevredenheid, ziekteverzuim en productiviteit.

Het beste plan van aanpak

Doordat registratie en analyse van behandelingen en de effecten ervan direct in het systeem, PUUR. plaatsvinden, krijgen zorgteams inzicht in het beste plan van aanpak. Via het dashboard zijn teams altijd volledig op de hoogte van de actuele status, krijgen zij direct feedback op hun eigen prestaties en worden verbeteracties inzichtelijk gemaakt. 

Kennisdeling

Het dashboard is ook een bron voor kennisdeling. Zo ontstaat een beeld van hoe het ene team presteert ten opzichte van de rest van de organisaties. Het wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het behandelplan van het ene team effectiever is dan dat van het andere team. Of dat de inschatting van de zorgbehoefte altijd nauwkeuriger is bij team A dan bij team B. Teams die op een bepaald onderdeel minder goed scoren, hebben direct inzicht bij welk team ze moeten aankloppen voor advies. 


vraag 3


Wie heeft er baat bij BI? 

Business intelligence in PUUR. geeft inzicht. Maar wat voor inzicht is voor wie interessant?

Cliënt
Je kunt ermee voorspellen of een cliënt in een andere zorgcategorie terecht komt en of het risico op vallen en/of complicaties verandert. Zo kan je hier tijdig en effectief op anticiperen.

Zorgverlener

Via kenmerken in het cliëntenbestand ontstaat inzicht in de mogelijk toenemende zorgzwaarte of snellere inzet van voorzieningen zoals hulpmiddelen. Niet alleen de cliënt is ermee geholpen, ook de zorgprofessional profiteert dankzij vermindering van fysieke belasting.

Team
Kenmerken van het cliëntenbestand geven inzicht in benodigde maatregelen binnen het team.

Organisatie

Hoe vaak passen zorgverleners bepaalde acties toe bij bepaalde doelgroepen of cliënten met bepaalde aandachtsgebieden? Weet je de antwoorden, dan heb je een goede onderbouwing richting de verzekeraar voor wat je doet en waarom. Bovendien krijg je ook de cliëntenpopulatie inzichtelijk. Die informatie neem je dan mee bij de zorginkoop. De verzekeraar beschikt niet over deze gegevens.


vraag 1

health analytics puur

vraag 2

Hoe is BI in PUUR. geregeld? 

Alle registraties in PUUR. rondom zorg en aanverwante processen worden verwerkt met Business intelligence. Met BI gebaseerd op Qlik zorg je voor:

Inzicht

Via dashboards ontstaat inzicht in kwaliteitsgegevens, financiële gegevens, medewerkertevredenheid, cliënttevredenheid, ziekteverzuim en productiviteit.

Het beste plan van aanpak

Doordat registratie en analyse van behandelingen en de effecten ervan direct in het systeem, PUUR. plaatsvinden, krijgen zorgteams inzicht in het beste plan van aanpak. Via het dashboard zijn teams altijd volledig op de hoogte van de actuele status, krijgen zij direct feedback op hun eigen prestaties en worden verbeteracties inzichtelijk gemaakt. 

Kennisdeling

Het dashboard is ook een bron voor kennisdeling. Zo ontstaat een beeld van hoe het ene team presteert ten opzichte van de rest van de organisaties. Het wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het behandelplan van het ene team effectiever is dan dat van het andere team. Of dat de inschatting van de zorgbehoefte altijd nauwkeuriger is bij team A dan bij team B. Teams die op een bepaald onderdeel minder goed scoren, hebben direct inzicht bij welk team ze moeten aankloppen voor advies. 

vraag 3

PUUR. software voor de zorg

Meer weten over PUUR.?

Schuif aan bij één van onze online events waarin we PUUR. voor woonzorg, wijkzorg en/of gehandicaptenzorg toelichten. Stel er gerust ook al je vragen over BI in PUUR. Misschien is onze training Business Intelligence ook wel iets voor jou?

 

 


Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van