Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden

Ecare Software b.v volgt de leveringsvoorwaarden van de brancheorganisatie Nederland ICT (voorheen ICT Office / Fenit). Deze zijn te vinden in de Fenit Leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden van Nederland ICT

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189. ® Nederland ICT is een wettig gedeponeerd dienst en warenmerk.
© Nederland ICT 2014 het reprorecht wordt niet uitgeoefend.

Voor meer informatie

Nederland ICT
Pompmolenlaan 7, 3447 GK Woerden
Postbus 401, 3440 AK Woerden
0348 – 49 36 36


Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van