Algemene voorwaarden - PUUR.

puurvoordezorg.nl is vanaf nu ondergebracht bij ecare.nl


Je wordt automatisch doorgestuurd naar ecare.nl over
8 seconden

Ga direct naar ecare.nl

Algemene voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden

Ecare Software b.v volgt de leveringsvoorwaarden van de brancheorganisatie Nederland ICT.

Algemene voorwaarden van Nederland ICT

Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 8 december 1994 onder nummer 1994/189. ® Nederland ICT is een wettig gedeponeerd dienst en warenmerk.
© Nederland ICT 2014 het reprorecht wordt niet uitgeoefend.

Voor meer informatie

Nederland ICT
Pompmolenlaan 7, 3447 GK Woerden
Postbus 401, 3440 AK Woerden
0348 – 49 36 36


Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van