Digitaal Zorgdossier - Wat is het en hoe pas je het toe

Digitaal zorgdossier

Digitaal zorgdossier

Steeds meer zorgorganisaties gebruiken een digitaal zorgdossier als hulpmiddel bij de zorgverlening. Toch zijn er nog genoeg zorgorganisaties die papieren dossiers bijhouden of hun digitaal zorgdossier niet goed gebruiken. Dat leidt dikwijls verlies van informatie tot onjuiste diagnoses wat de reputatie van de zorgaanbieder niet ten goede komt. Lees hier meer over een digitaal zorgdossier.

 

Wat is een digitaal zorgdossier?

Een effectief digitaal dossier helpt de zorgprofessional bij het verlenen en registreren van zorg. Het zorgdossier volgt daarmee het primaire proces. Het bevat assessments, zorgafspraken (zorgleefplan), rapportages, dashboards met relevante stuurinformatie voor het team, medisch dossier, instrumenten en koppelingen naar andere software die nodig is voor het verlenen van zorg zoals medicatietoediening. Het digitaal zorgdossier is ook toegankelijk voor verwanten en familie, waardoor het delen en opvragen van informatie eenvoudig en veilig gaat. Een digitaal zorgdossier dus is meer dan online versie van een papieren zorgdossier.

Wist je dat?

Wist je dat iedere Nederlander vanaf 1 juli 2020 digitaal en gratis zijn medische gegevens moet kunnen inzien? Ook hebben mensen het recht om persoonsgegevens mee te nemen naar een andere zorgaanbieder. Een digitaal zorgdossier helpt om de inzage in deze gegevens te vergemakkelijken. Je voorkomt ook administratieve handelingen, want het is niet nodig om papieren gegevens te digitaliseren en op te sturen.

Waarom een digitaal zorgdossier?

Het  is  belangrijk  om  te  werken  aan  een  volledig  en  overzichtelijk  dossier dat het het primaire proces ondersteunt. Het digitaal zorgdossier faciliteert zorgprofessionals in het leveren van cliëntgerichte zorg en bij het inzichtelijk maken van wat ze doen. Zo zijn de problemen van de cliënt en zijn omgeving op maat te beschrijven, oplossingen te kiezen en de zorg meetbaar te evalueren. Daardoor ontstaat een beeld van de situatie waardoor je de juiste antwoorden kan vinden op belangrijke vragen als waarop baseer je de keuzes die je dagelijks maakt? Wat wil je samen met de cliënt bereiken? Hoe weet je dat je de juiste dingen doet? Een papieren dossier is hiervoor niet geschikt omdat het onmogelijk is om de juiste conclusies te trekken als de informatie moeilijk is op te vragen. Een digitaal zorgplan kan je ook digitaal ondertekenen wat een hoop papier en tijd scheelt. Bovendien is heb je een bewijs dat het zorgplan is ondertekend. Overigens is het wettelijk niet verplicht om zorgplannen te ondertekenen dus, waarom zou je dat doen?

Waaruit bestaat een digitaal zorgdossier

Een digitaal dossier waar zorgprofessionals makkelijk en gestructureerd in werken bevat o.a. zorg- of hulpverleningsplan, rapportages, werkinstructies en planning, standaarden en protocollen, meetinstrumenten, etc.

Een digitaal zorgdossier ondersteunt de stappen van methodisch werken;

 1. het verzamelen van informatie
 2. het vaststellen van (zorg)behoeften of verpleegkundige diagnosen, 
 3. het bepalen van doelen, 
 4. het vaststellen en plannen van activiteiten, 
 5. het uitvoeren van de activiteiten volgens planning, 
 6. evalueren en zo nodig bijstellen van de zorg en ondersteuning. 

Tijdens alle stappen vindt er afstemming en overleg met de cliënt of diens netwerk plaats. Wil je dit vergemakkelijken dan is het handig als het zorgdossier een classificatiesysteem bevat. Dat is bedoeld om zaken te ordenen; volgens een bepaalde indeling en met een gezamenlijke taal. Zo ontstaat zinvolle en meetbare informatie. 

Slim werken aan zorgplan

Het werken met een zorgplan is een continue cyclus die bestaat uit een aantal stappen:

 • Observeren / anamnese op 4 domeinen;
  Vaststellen van zorgvragen;
  Vaststellen van doelen;
  Vaststellen en uitvoeren van acties;
 • Evaluatie voorgaande stappen;
 • Waar nodig bijstellen van de zorgvragen, zorgdoelen en acties

Gebeurt dit in een digitaal zorgdossier, dan is de informatie makkelijk in te voeren en op te vragen door verschillende zorgdisciplines rondom de cliënt. Als zorgverlener word je door de stappen geleid zodat je niets vergeet. Doordat het digitaal gebeurt en kort nadat de zorg heeft plaatsgevonden, is het zorgdossier altijd actueel. 

Voor- en nadelen van een digitaal zorgdossier

Een digitaal zorgdossier heeft vele voordelen, maar ook nadelen.

Voordelen

 • Gedetailleerd inzicht in cliëntdossier
  Doordat informatie centraal is opgeslagen is die onafhankelijk van locatie op te vragen en te bewerken.
 • Ondersteuning methodisch werken
  De software leidt de zorgprofessional door de te nemen stappen zodat die gestructureerd werkt. Een cliënt heeft meerdere zorgdisciplines. Die kunnen met een eigen inlog bij het dossier. Werken ze in een specifiek systeem, dan zijn gegevens via een koppeling met het digitale zorgdossier uit te wisselen. Nieuwe technologie maakt het mogelijk dat die koppelingen snel zijn te leggen en eenvoudig te onderhouden.
 • Eenvoudig en beveiligd informatie delen
  Informatie delen gaat veilig via een link naar de informatie in het digitale dossier. Enkel mensen met toegangsrechten kunnen de informatie inzien. Zo vergroot je de veiligheid van informatie.
 • Minder administratieve lasten
  Een digitaal zorgdossier voorkomt dubbel werk als kopiëren van informatie waardoor je minder tijd kwijt bent aan de administratie
 • Minder fouten

Als je zorg direct registreert bij de cliënt, heb je altijd inzage in het dossier. Daardoor neemt de kans op fouten af. Je weet wat je hebt gedaan en registreert het direct in plaats van na afloop op kantoor.

Nadelen

 • Invoer kost tijd
  De invoer van een digitaal zorgdossier kost tijd. Niet alleen de inrichting van de software maar ook het trainen van medewerkers. Ze moeten een nieuwe manier van werken aanleren. De behoefte aan een papieren dossier en papieren checklists gaat niet zomaar weg. 
 • Kans op technische storing
  Een digitaal zorgdossier kan door een technische storing niet bereikbaar zijn. Kies je voor een cloudoplossing dan heb je vaak garanties op bereikbaarheid. Draait het systeem op eigen servers dan ben je zelf verantwoordelijk voor het oplossen van een technische storing.
 • Digitale vaardigheden bijbrengen
  Niet iedereen kan met digitale hulpmiddelen uit de voeten. Daarom is het zaak om hier veel aandacht aan te besteden. Lees hoe Accolade Zorg digitaal bewustzijn heeft bijgebracht aan medewerkers.

Het digitaal zorgdossier van Ecare

Met slimme en eenvoudige software faciliteren wij organisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. PUUR. is het digitaal zorgdossier voor zorgverleners en begeleiders en sluit perfect aan op hun dagelijks werk. Het is dan ook niet voor niets dat al meer dan 35.000 gebruikers in de wijkzorg, woonzorg en gehandicaptenzorg PUUR. ervaren als een zeer gebruiksvriendelijk ECD.


Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van