Health Analytics met PUUR. hét ECD voor de zorg

puurvoordezorg.nl is vanaf nu ondergebracht bij ecare.nl


Je wordt automatisch doorgestuurd naar ecare.nl over
8 seconden

Ga direct naar ecare.nl

Health Analytics met PUUR.

Health Analytics met PUUR.

 

Health Analytics is de analyse van zorginhoudelijke gegevens met als doel om op basis van deze informatie en inzichten de kwaliteit van zorg te verbeteren.

3 vragen en antwoorden over Health Analytics.

 

Wat is Health Analytics?

Als zorgorganisatie heb je vanuit je classificatiesysteem veel gegevens over je cliënten tot je beschikking. Zoals aandachtsgebieden, signalen/symptomen en soorten acties. Maar ook gegevens als leeftijden, doelgroepen, kenmerken, zorg inzet, cliënttevredenheid en meetgegevens. Deze gegevens zeggen veel over de inhoud van zorg voor cliënten en bepaalde uitkomsten van zorg. Maar, hoe zet je die gegevens om in informatie? Hoe combineer je gegevens uit verschillende bronnen?

Health Analytics biedt inzichten die de gezondheid en zorg kunnen veranderen. Daarom is het voor de hele zorgorganisatie interessant: van de zorgverlener tot aan de bestuurder. Het stelt de zorgorganisatie in staat te sturen op kwaliteit van zorg door de dynamiek van de zorg beter te begrijpen. Het beantwoordt de vraag of acties, interventies en de besteedde tijd aan diverse doelgroepen, het juiste effect hebben op de gezondheid en het welzijn van de cliënt.

Health Analytics kan leiden tot kostenreductie en verhoogde efficiëntie. En, het belangrijkste, het helpt bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het geeft meer inzicht in de zorgprocessen, een betere beheersing van risico’s en een adequatere reactie op veranderingen. Zo is inzichtelijk bij welke doelgroep bepaalde acties veel worden toegepast. De analyse van gegevens helpt om te bekijken of de acties effect hebben. Het gaat bijvoorbeeld om de ernst van de situatie, de kennis en het gedrag van de cliënt of om andere uitkomstmaten, zoals kwaliteit van leven. Of zelfs uitkomsten die gerelateerd zijn aan organisatorische of financiële zaken. De vertaling van deze kennis leidt tot richtlijnen om zorgverleners te ondersteunen, bijvoorbeeld: door de acties die bij deze doelgroep effect blijken te hebben, voor te stellen aan de zorgverlener.

Health Analytics geeft ook inzicht in

  • doelgroepen en de acties en behandelingen die zijn toegepast – het maakt bijvoorbeeld ook geografische verschillen duidelijk (bijv. Groningen versus Rotterdam);
  • doorlooptijden van behandelingen (ook bij doelgroepen);
  • omvang van geleverde zorg / vaak uitgevoerde acties.

Wat brengt Health Analytics een zorgorganisatie?

Als zorgorganisatie heb je veel zorginhoudelijke gegevens over je cliënten tot je beschikking. Gestructureerde gegevens, zoals leeftijden en meetgegevens die zijn vastgelegd in het elektronisch cliënten dossier.  Maar ook ongestructureerde gegevens, zoals aantekeningen van artsen en rapportages van verpleegkundigen. Het gebruik van deze gegevens voor analyses is niet altijd eenvoudig, doordat ze op verschillende wijzen in verschillende systemen zijn vastgelegd. Eenheid van taal in de zorg wordt daarom steeds belangrijker.

Health Analytics helpt bij het identificeren van trends in zorg- en behandelingsresultaten en het inzichtelijk maken van mogelijke speerpunten voor de organisatie en de omvang van bepaalde problematiek in kaart brengen, zodat hierop ingespeeld kan worden in zorg- en dienstverlening. Health Analytics zorgt voor betere data, betere analyse, betere kennis en betere beslissingen.

Een voorbeeld

Stel, een organisatie staat voor de keus om ketenzorg dementie te verbeteren of om een aanbesteding te doen voor het leveren van zorg of begeleiding voor een doelgroep, dan is het zinvol informatie te hebben over de cliëntpopulatie. Niet alleen in historische zin, maar ook in voorspellende zin. Uit de analyse blijkt dat ze weinig zorg verlenen aan dementerende ouderen en juist meer aan chronisch zieken. Dan kan dat betekenen dat de focus moet veranderen en vernieuwende concepten gericht op chronische zieken moeten opzetten. Zo kan er sneller en adequater gereageerd worden en kan er werkelijk gestuurd worden op kwaliteit van zorg.

Voor wie is Health Analytics?

Health Analytics kan op ieder niveau ingezet worden:

  • Cliënt: voorspellen of een cliënt in een zware zorgcategorie terecht zal komen, of een hoger risico heeft op vallen of complicaties.
  • Zorgverlener: aan de hand van kenmerken van het cliëntenbestand inzicht krijgen in de mogelijk toenemende zorgzwaarte of snellere inzet van voorzieningen zoals hulpmiddelen, zodat niet alleen de cliënt wordt geholpen, maar ook de zorgverlener door vermindering van fysieke belasting.
  • Team: aan de hand van kenmerken van het cliëntenbestand inzicht krijgen in benodigde maatregelen binnen het team.
  • Organisatie: doordat de organisatie kan aangeven dat bepaalde acties veel worden toegepast bij bepaalde doelgroepen of cliënten met bepaalde aandachtsgebieden, kunnen ze beter aantonen bij de verzekeraar wat ze precies doen en waarom. Bovendien kunnen ze hiermee inzichtelijk maken hoe hun cliëntenpopulatie eruit ziet en dit meenemen in de zorginkoop. De verzekeraar beschikt niet over deze gegevens.

Meer weten over Health Analytics en PUUR.?

Mail ons gerust: info@ecare.nl.


Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van