Ketencommunicatie in de zorg met PUUR. voor de zorg

Ketencommunicatie en PUUR.

Ketencommunicatie in de zorg

 

3 vragen en antwoorden over digitaal samenwerken in de zorg

Voor het verlenen van goede zorg is het belangrijk dat iedereen in het netwerk beschikt over actuele relevante gegevens. Dat kan als elektronische gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen mogelijk is. Ketencommunicatie of te wel digitaal samenwerken in de zorg beoogt dit. Op deze pagina lees je hoe ketencommunicatie is geregeld in PUUR. en in activiteiten van Ecare rondom ketenzorg.

Wat is ketencommunicatie?

Met ketencommunicatie zijn systemen van diverse specialisten rondom de zorg van een cliënt verbonden. Dat systemen van alle betrokkenen zoals ziekenhuis, huisarts, zorginstelling, apotheek, fysiotherapeut gegevens van cliënten kunnen uitwisselen die nodig zijn voor de juiste behandeling. Gegevens die de specialist toevoegt, zijn ook beschikbaar voor andere specialisten in het netwerk van de cliënt. Het betreft hier uitwisseling van zowel zorginhoudelijke als administratieve gegevens. 

 

 

Hoe is ketenzorg geregeld?

Organisatieoverstijgende ketenzorg staat in de kinderschoenen. eOverdracht kan hier verandering in brengen. Deze informatiestandaard, opgesteld door Nictiz (de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg), bestaat uit Zorginformatiebouwstenen (zibs). Deze zibs zijn verpakt in de structuur- en communicatiestandaard HL7 Fhir.

De zibs bevatten de gegevens die je wilt uitwisselen en HL7 Fhir kan je zien als de transportdoos waarin de zibs zitten. Deze manier van gegevensuitwisseling werkt goed en veilig, maar is nog niet veel in gebruik. Dat komt doordat sommige leveranciers vanuit commerciële en praktische redenen geen aandrang maken om via een standaard gegevens uit te wisselen.

 

Wetsvoorstel

Maar daar lijkt te veranderen door het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling. Hierin staat dat leveranciers hun zorgsystemen gereed moeten maken voor elektronische gegevensuitwisseling. Ook komen er mogelijk eisen aan de taal en techniek. De Tweede Kamer heeft de minister van Medische Zaken onlangs gevraagd om de regie te nemen over elektronische uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Dus dat zijn goede voortekenen dat ketencommunicatie in de zorg in een hoge versnelling komt. 

 

Proeftuinen

Overigens stimuleert de overheid al langer gegevensuitwisseling via zogenaamde proeftuinen. Dat zijn regionale initiatieven waarin diverse zorgaanbieders binnen een bepaalde periode testen hoe betere zorg tegen minder kosten mogelijk is via ketencommunicatie. Ook ICT-leveranciers doen mee in proeftuinen. 

Informatie-uitwisseling tussen systemen binnen een zorgorganisatie is al meer gemeengoed. Op administratief vlak is elektronische gegevensuitwisseling mogelijk tussen het ECD en andere administratieve systemen voor bijvoorbeeld HR en financiën. Op zorginhoudelijk vlak is gegevensuitwisseling tussen medicatietoediensoftware en een ECD al een tijdje mogelijk. Vanuit je zorgdossier heb je hierdoor direct toegang tot de medicatietoediening

 

Wat doet Ecare aan ketenzorg?

We hebben als doel om het werk van zorgprofessionals makkelijker en leuker maken. Dat lukt mede als actuele gegevens over de cliënt altijd binnen handbereik zijn. Daarom zetten we actief in op ketencommunicatie en werken we samen met diverse leveranciers in samenwerkingsverbanden om ketencommunicatie te realiseren. We participeren in diverse initiatieven die ketenzorg stimuleren. Die lees je hieronder

 

Proeftuin eOverdracht in de Achterhoek

De proeftuin eOverdracht in de Achterhoek heeft als doel om verpleegkundige gegevens uit te wisselen tussen elektronische cliënten dossiers (ECD) van deelnemende zorginstellingen en het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) via de informatiestandaard eOverdracht. Deelnemende partijen zijn: Buurtzorg ( ECD: PUUR.), Sensire (ECD: VitalHealth), Azora (ECD: Nedap Ons), Santiz (Chipsoft en Enovation). De proeftuin is leerzaam, zegt Dennis Snippert, product owner Ketencommunicatie bij Ecare. “Als het commerciële element er tussenuit gaat, dan is gegevensuitwisseling tussen systemen  zo gerealiseerd.” 

 

Gegevensuitwisseling medicatieveiligheid

Met samenwerkingsverband SIGRA in regio Amsterdam werkt Ecare samen aan gegevensuitwisseling tussen het elektronisch cliënten dossier PUUR. en medicatietoedieningssoftware Carexs. SIGRA stimuleert met het programma ICT, innovatie en eHealth via ketenregie en standaardisatie de samenwerking tussen de 120 leden. Daar zijn 130.000 professionals werkzaam bij diverse zorgaanbieders, zoals huisartsen, zorgorganisaties, fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Door koppeling van Carexs aan PUUR. (via eOverdracht) is het mogelijk om vanuit het zorgdossier de medicatietoediensoftware te benaderen, zonder apart te hoeven in te loggen. Carexs maakt gebruik van de gegevens uit het ECD. Zo is de kans op fouten door handmatige gegevensinvoer uitgesloten. 

Eerder realiseerde Ecare al gegevensuitwisseling via Zibs met de medicatietoediensoftware Medimo en Boomerweb.

Meer weten over ketencommunicatie en PUUR.?

Mail onze ketencommunicatie expert Dennis Snippert voor een vrijblijvend gesprek hierover.


Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van