Onvrijwillige zorg in PUUR. - PUUR.





Onvrijwillige zorg in PUUR.

Deel dit bericht:
     

Dwang in de zorg, we hopen het zo min mogelijk mee te hoeven maken. Soms ontkomen we er helaas niet aan en worden situaties zo penibel waardoor het voor de cliënt en zijn of haar omgeving beter is om onvrijwillige zorg in te zetten. Maar niet voordat de hele situatie in kaart gebracht is en er alles aan gedaan is om te voorkomen dat onvrijwillige zorg ingezet moet worden.

Frauke Luft is Product Owner van het ontwikkelteam Zorg. Samen met het team en onze klanten werkt zij dagelijks aan PUUR.; onze software voor de ouderenzorg. Zij vertelt over de nieuwe manier waarop PUUR. onvrijwillige zorg zal ondersteunen en waar het team aan heeft gewerkt.


Onvrijwillige zorg kent een gelijke cyclus

“Samen met een aantal gedragskundigen van JP van de Bent zijn we begin dit jaar gestart met het onderwerp onvrijwillige zorg. We zijn eerst gaan kijken naar het primaire proces: hoe kom je tot onvrijwillige zorg en hoe gaat het proces dan verder? En, hoe zorg je ervoor dat je onvrijwillige zorg ook (tijdig) afbouwt en hierover nadenkt?”

“We kwamen tot de conclusie dat het al dan niet komen tot de inzet van onvrijwillige zorg heel mooi past in de cyclus die we al hadden om te komen tot een plan en de aanpassing daarvan. De oplossing in PUUR. is daarom ook veel meer dan alleen een formulier waarin we het vastleggen. Onvrijwillige zorg kent namelijk een gelijke cyclus als de rest van de zorg.”

Het uitgangspunt moet zijn: ‘nee, tenzij’

“We zagen ook dat elke vorm van onvrijwillige zorg zijn oorsprong vindt in een probleem of aandachtsgebied van het Omaha System. Dat is op zich logisch, want een aandachtsgebied leidt uiteindelijk tot de inzet van een interventie. Deze interventie is in de meeste gevallen een afspraak die je als zorgverlener samen met de cliënt maakt.”

“Daarom is dit in PUUR. ook de volgorde: wanneer er een aandachtsgebied is, ga je eerst kijken of je tot een interventie kunt komen waarbij je tot consensus bent gekomen met de cliënt (‘nee, tenzij’). De interventie kan de cliënt dan ook in zijn vrijheid beperken. De manier waarop dit gebeurt staat dan goed beschreven in de afspraak bij het aandachtsgebied. De zorg is in dat geval niet onvrijwillig. Er is dan geen sprake van iets wat de zorgverlener de cliënt oplegt”, vertelt Frauke.


ecd software puur

PUUR. begeleidt je door het proces

“In sommige gevallen is dat niet mogelijk en is het nodig om onvrijwillige zorg in te zetten. In dat geval gaat dit vooraf aan de reguliere analyse: je bepaalt eerst welk aandachtsgebied er speelt en wat hiervan de ernst en oorzaak is. Onder elk aandachtsgebied is het mogelijk om bij een interventie aan te geven dat er sprake is van onvrijwillige zorg. Als je daarvoor kiest, dan begeleidt PUUR. je door het proces. Samen met de betrokkenen kijk je naar welke onvrijwillige zorg je gaat toepassen binnen deze interventie. Daarbij is het heel belangrijk om te kijken hoe dit bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van het aandachtsgebied. Je houdt dus altijd het ‘probleem’ voor ogen. Ook helpt PUUR. je – door middel van kritische en reflecterende vragen – om na te denken over minder ingrijpende interventies.”

Onvrijwillige zorg is als thema geheel verweven in PUUR.

Bij de uitvoering van de interventie is vanaf nu altijd zichtbaar voor al je collega’s dat er sprake is van onvrijwillige zorg en wat hier de achtergrond en het doel van is. Het is belangrijk dat het altijd en overal zichtbaar is in het dossier van de cliënt, zodat je scherp houdt dat hier sprake is van onvrijwillige zorg. Je ziet het ook meteen als de interventie moet worden geëvalueerd. Bij het evalueren kun je ervoor kiezen om de interventie voort te zetten, te wijzigen of te beëindigen. Het wijzigen van de interventie kan bijvoorbeeld zijn het inzetten van een minder ingrijpende interventie. Ook dan is het belangrijk om te kijken naar de actuele stand van zaken ten aanzien van het bijbehorende aandachtsgebied. Er wordt een nieuwe evaluatiedatum bepaald en zo gaat de cyclus weer verder.

Dit maakt dat onvrijwillige zorg als thema geheel verweven is in PUUR. Op een logische manier, die aansluit bij de dagelijkse praktijk en manier van werken. Op deze manier helpt PUUR. zorgverleners te komen tot passende interventies, maar stimuleert PUUR. ook om kritisch na te denken en onvrijwillige zorg af te bouwen waar mogelijk.


Ook perfect toepasbaar in de wijk- en woonzorg

Frauke vertelt verder: “Nadat we dit samen met JP van de Bent ontwikkeld hadden, kregen we steeds meer vragen over dit thema. We zijn samen met organisaties uit de wijkverpleging en woonzorg  – Buurtzorg en Zorgaccent – gaan kijken in hoeverre dit toepasbaar is voor hen. Dit bleek perfect te passen. Dat komt goed uit met het oog op de nieuwe Wet zorg en dwang die vanaf 1 januari 2020 in werking treedt. Het nieuwe instrument onvrijwillige zorg wordt nu ontwikkeld en is tijdig voor de ingang van de nieuwe Wet zorg en dwang ook beschikbaar in PUUR.”

Klaar voor de toekomst

“Wij bij Ecare zijn blij dat de gedragskundigen hun expertise hebben ingezet om samen met ons tot deze mooie oplossing te komen. Ook het klankbord van specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden uit de ouderenzorg is van toegevoegde waarde geweest. De zorgverlener wordt in PUUR. geholpen om op een gemakkelijke en snelle manier onvrijwillige zorg in kaart te brengen en door middel van een cyclisch proces ook weer af te bouwen. Het zit dan in zijn geheel verweven in het zorgdossier. Daarnaast zijn we voorbereid op de toekomst.”

Wil je meer weten over onvrijwillige zorg in Puur? Neem dan contact op met Frauke Luft, Product Owner van ons ontwikkelteam Zorg via frauke.luft@ecare.nl of kom naar één van onze Puur Proeverijen!


PUUR. ecd voor thuiszorg

Lees nog even verder



De zorgprofessionals van D&R Care op Curaçao kiezen voor het ECD PUUR.

3 augustus 2023

Zonnig nieuws in deze druilerige dagen! De zorgprofessionals van D&R Care op Curaçao gaan per 1 september werken met ons…

bekijken

Hoe hadden datalekken in de zorg voorkomen kunnen worden?

8 juni 2023

Datalekken vormen een groot probleem in de zorgsector. In 2022 waren maar liefst 41 procent van alle datalekken afkomstig uit…

bekijken

Het Zorgmakelaarskantoor & Zorgboerderij Beumershoek kiezen voor PUUR.

3 april 2023

Heugelijk nieuws! Opnieuw kiezen zorgprofessionals om te gaan werken met ons slimme digitale dossier PUUR.   Vereenvoudiging van de werkprocessen…

bekijken

" Wij bij Ecare zijn erg trots op de nieuwe functionaliteit. Het helpt de zorgverlener om op een gemakkelijke en snelle manier onvrijwillige zorg in kaart te brengen en door middel van een cyclisch proces ook weer af te bouwen. Het is in zijn geheel verweven in het zorgdossier. Daarnaast zijn we voorbereid op de toekomst en wordt er aan alle richtlijnen van de Wet zorg en dwang voldaan. "



Neem contact met ons op!

Inschrijven nieuwsbrief



puur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van