Waar moet toekomstgerichte VVT software aan voldoen?

VVT-software

Samen werken aan organisatieoverstijgende samenwerking in de zorg

In 2030 zijn er 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder, aldus ramingen van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het aantal 85 plussers stijgt naar bijna 560.000. De ouderen wonen zo lang mogelijk zelfstandig maar hebben een stijgende en vaak complexe zorgvraag. Daarvoor is hulp van meerdere zorgaanbieders noodzakelijk. Dat stelt nieuwe eisen aan VVT-software.


Wat is VVT-software?

VVT-software bestaat uit een zorgdossier (ECD) en administratieve functies ter ondersteuning van processen in de verpleeg-, verzorging en thuiszorg (VVT). Klassieke VVT-software is ontwikkeld vanuit het oogpunt om administratieve processen in de zorg efficiënter te maken. Daarna kwamen er modules voor het zorgproces. Echter de administratie blijft centraal staan. Dat leidt tot een complexiteit die zich uit in talloze schermen, versnipperde informatie. Kortom: veel klikken en tikken. Daarom oriënteren veel zorgaanbieders zich op VVT-software die professionals in de zorg ondersteunt.

 

Moderne VVT-software draait in de cloud en ondersteunt zorgprofessionals bij het verlenen van persoonlijke zorg en begeleiding aan cliënten. Ook helpt het ECD bij het inzichtelijk maken van wat ze doen en welk effect dit heeft. Dit levert waardevolle data op waar je als zorgprofessional en als team op kunt sturen. De doelen in het zorgdossier voor de thuiszorg zijn vooral gericht op herstel. Het woonzorgdossier stelt het welzijn en afspraken maken met mantelzorgers centraal.De toekomst

Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is een zorgdossier georganiseerd rondom een zorgaanbieder binnenkort niet meer toereikend. Wil het zorgdossier voor de VVT-sector relevant blijven, dan hebben zorgverleners in het netwerk van de cliënt toegang. Veilig uitwisselen van gegevens tussen software is daarbij cruciaal. Wist je dat de overheid dit verplicht wil stellen via de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg? Dat betekent flinke aanpassingen in de manier van werken; voor leveranciers en gebruikers.Drie trends voor VVT-sector

Er zijn drie trends waarop leveranciers van VVT-software moeten inspelen willen ze het zorgproces blijven ondersteunen.

  1. Steeds meer ouderen en hun familie zijn digitaal vaardig. Een zorgdossier ontwikkelt zich richting een communicatieplatform voor cliënten en professionals.
  2. Er is sprake van een herwaardering van zorgprofessionals. Die willen zelfstandig beslissen over hun werk. Zorgverlening is een vak. VVT-software ondersteunt daarom de vakinhoudelijke context. 
  3. Er is een reïnstitutionalisering gaande; van organisatie van zorg naar organiseren van zorg. Zorg verlenen gebeurt nu vooral in een organisatiecontext. Zorgdossiers zijn daarom nog organisatiegebonden. Maar zorg verlenen begeeft zich steeds meer over de organisatiegrenzen heen. Iedereen die betrokken is bij de cliënt moet op een communicatieplatform kunnen participeren. Toekomstgerichte software vormt zich daarom rond een specifieke cliënt.Covid-19 legt noodzaak samenwerking bloot

De noodzaak van een organisatieoverstijgend zorgdossier is bijvoorbeeld goed zichtbaar waar zorgverleners in het tijdens de coronapandemie met elkaar gingen samenwerken. Enkele VVT-organisaties hebben een coronazorghotel opgezet voor thuiswonende ouderen met (symptomen van) corona. Wijkverpleegkundigen en andere professionals van de initiatiefnemers werken samen aan de zorg voor de cliënten.

Gasten van het coronazorghotel krijgen geen zorg van een specifieke organisatie, maar vallen onder het team van het zorghotel. De enige manier om in deze situatie goede zorg te organiseren, is dat alle zorgverleners rond een cliënt in één dossier werken. Hoe fijn zou het zijn geweest als de ecd’s van de betrokken organisaties gegevens zouden kunnen uitwisselen? Op de korte termijn was het vraagstuk alleen op te lossen door alle professionals te laten werken met het ecd van een van de betrokken organisaties. Dit was de enige manier om op zo’n korte tijd de coronazorg te organiseren. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat organisatiegebonden dossiers eindig zijn.Eisen aan toekomstgerichte VVT-software

Eisen aan een toekomstgericht zorgdossier (Actiz noemt het een Professionele Omgeving) is dat de VVT-software: 

  • 100% in de cloud zit 
  • machine learning kan toepassen 
  • gestructureerd informatie uitwisselt via ZorgInformatieBouwstenen 
  • en voldoet aan Medmij- en andere open standaarden. 

Zo is gegevensuitwisseling tussen verschillende software mogelijk en datadeling met hardware. Denk aan meetapparatuur, VR-brillen en andere devices waar cliënten in de VVT-sector mee te maken krijgt.VVT-software en Ecare

Met PUUR. bieden we de VVT-sector gebruiksvriendelijke online software voor de wijkzorg en woonzorg ter ondersteuning van het zorgproces en de administratie. Daarbij kijken we continu naar innovaties om PUUR. ook geschikt te maken voor de wensen van de toekomst. Zo voegen we artificiële intelligentie (AI) toe toe die suggesties doet voor bijvoorbeeld het herkennen van eenzaamheid bij cliënten en preventie zodat ziekenhuisbezoek is terug te dringen.

En we hebben een team (team Ketencommunicatie) dat dagelijks werkt aan het ketenzorg. Kortom ons team Ketencommunicatie zorgt ervoor dat onze VVT-software interoperabel is. Zo hebben we ons ECD PUUR. geschikt gemaakt voor gegevensuitwisseling met:

De gegevensuitwisseling verloopt via de landelijke standaard Zorginformatiebouwstenen (Zibs) van Nictiz. PUUR. is daarmee dé toekomstgerichte VVT-software. 


VVT-software geeft meer tijd voor client

De toekomst

Omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, is een zorgdossier georganiseerd rondom een zorgaanbieder binnenkort niet meer toereikend. Wil het zorgdossier voor de VVT-sector relevant blijven, dan hebben zorgverleners in het netwerk van de cliënt toegang. Veilig uitwisselen van gegevens tussen software is daarbij cruciaal. Wist je dat de overheid dit verplicht wil stellen via de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg? Dat betekent flinke aanpassingen in de manier van werken; voor leveranciers en gebruikers.

Covid-19 legt noodzaak samenwerking bloot

De noodzaak van een organisatieoverstijgend zorgdossier is bijvoorbeeld goed zichtbaar waar zorgverleners in het tijdens de coronapandemie met elkaar gingen samenwerken. Enkele VVT-organisaties hebben een coronazorghotel opgezet voor thuiswonende ouderen met (symptomen van) corona. Wijkverpleegkundigen en andere professionals van de initiatiefnemers werken samen aan de zorg voor de cliënten.

Gasten van het coronazorghotel krijgen geen zorg van een specifieke organisatie, maar vallen onder het team van het zorghotel. De enige manier om in deze situatie goede zorg te organiseren, is dat alle zorgverleners rond een cliënt in één dossier werken. Hoe fijn zou het zijn geweest als de ecd’s van de betrokken organisaties gegevens zouden kunnen uitwisselen? Op de korte termijn was het vraagstuk alleen op te lossen door alle professionals te laten werken met het ecd van een van de betrokken organisaties. Dit was de enige manier om op zo’n korte tijd de coronazorg te organiseren. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat organisatiegebonden dossiers eindig zijn.

meetaparatuur verbinden met VVT-software

VVT-software en Ecare

Met PUUR. bieden we de VVT-sector gebruiksvriendelijke online software voor de wijkzorg en woonzorg ter ondersteuning van het zorgproces en de administratie. Daarbij kijken we continu naar innovaties om PUUR. ook geschikt te maken voor de wensen van de toekomst. Zo voegen we artificiële intelligentie (AI) toe toe die suggesties doet voor bijvoorbeeld het herkennen van eenzaamheid bij cliënten en preventie zodat ziekenhuisbezoek is terug te dringen.

En we hebben een team (team Ketencommunicatie) dat dagelijks werkt aan het ketenzorg. Kortom ons team Ketencommunicatie zorgt ervoor dat onze VVT-software interoperabel is. Zo hebben we ons ECD PUUR. geschikt gemaakt voor gegevensuitwisseling met:

De gegevensuitwisseling verloopt via de landelijke standaard Zorginformatiebouwstenen (Zibs) van Nictiz. PUUR. is daarmee dé toekomstgerichte VVT-software. 

Meer weten over VVT-software van Ecare?

Wil je meer informatie over PUUR. bekijk dan de video PUUR. voor de woonzorg en PUUR. voor de wijkzorg in vogelvlucht.Inschrijven nieuwsbriefpuur@ecare.nl   |   053 - 4757 000   |   Algemene voorwaarden   |   Disclaimer   |   Cookies   |        

PUUR. is één van de superslimme producten van